Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 07

За колку од донесените одлуки за прекршок е поднесена тужба од страна на лицата на кои им била изречена санкцијата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Во периодот од 30.01.2008 година до 01.10.2010 година нема поднесена тужба на одлуката на Комисијата за одлучување по прекршок.