Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Cлучај 06

Колку постапки се завршени преку постапка на посредување и во рамките на која Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Во периодот од 30.01.2008 до 01.10.2010 година до Комисијата за одлучување по прекршок од страна на инспекторите за класифицирани информации не е доставено решение во постапка за посредување.