Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Преглед на вкупните долгови на јавното претпријатие и поединечен преглед на долговите по основ на неплатен ДДВ, неплатен Данок на добивка и неплатен Персонален данок на доход, како и преглед на камати за даночните долгови- вкупно и поединечен основ.

Барање | Известување | Одговор

Известување

Ве известуваме дека поради обемноста на бараните информации, рокот за овозможување пристап ќе биде пролонгиран најдоцна 40 дена од прием на барањето.

Одговор на барање

Вкупните долгови на ЈП Комунална хигиена- Скопје изнесуваат 317.629.112,00 денари.