Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2009, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии. И број на Службен весник на Република Македонија во кој е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање