Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку редовни вработувања, а колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања) се реализирани во Општината во периодот од 20 февруари 2011 година до 20 март 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Во нашата Општина за период од 20 февруари до 20 март 2011 немаме привремени вработувања, а исто така немаме ни редовни вработувања за време на овој период.