Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Светски ден за слободни медиуми 2010

Скопје, 3 мај 2010 година. Фондацијата Институт отворено општество - Македонија, Македонското здружение на млади правници и Младинскиот образовен форум го одбележуваат Светскиот ден за слободни медиуми 2010 година, кој оваа година е посветен на слободниот пристап до информациите.

Денешниот ден 3 МАЈ НЕ ПОТТИКНУВА ПОВТОРНО ДА СЕ СЕТИМЕ НА ВАЖНОСТА НА НАШЕТО ПРАВО ДА ЗНАЕМЕ!

Слободниот пристап до информации е принцип, според кој, властите во државата имаат обврска да ги даваат информациите, односно да обезбедуваат пристап до информациите кои ги држат и креираат, на сите заинтересирани кои ги бараат. Правото на слободен пристап до информации е основно право за остварување на другите права за поголема транспарентност, правда и развој на отвореното општество. Ова право заедно со правото на слободно изразување лежи во основата на демократијата.

Сметаме дека за новинарите и за медиумите пристапот до информации е од исклучително значење заради пренесување и изнесување на вистината. Со одбележување на Светскиот ден на слободните медиуми 2010 сакаме да укажеме дека МОЖЕТЕ ДА КОРИСТИТЕ БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ преку застапување пред институциите и судовите во остварувањето на ова право.

Можете да ни се обратите на БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 44 222.