Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку редовни вработувања, а колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања) се реализирани во Општината во периодот од 20 февруари 2011 година до 20 март 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Во посочениот период од 20 фебруари 2011 година до 20 март 2011 година, за потребите на Општина Охрид реализирани се 3 привремени вработувања преку Агенцијата за привремени вработувања ПРОСПЕКТ од Прилеп. Во посочениот период не е реализирано ниту едно редовно вработување, во службите кои се под ингеренција на локалната самоуправа на општина Охрид.