Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

ПРАВНА ПРОГРАМА

Изолациона сесија на работната група за подготовка на Предлог-измени на Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и Набљудувачката мисија на ОSCЕ во Скопје во соработка со Министерството за правда на РМ, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и домашни експсперти ја одржаа првата изолациона сесија на работната група, во Маврово од 25-27 септември 2008 год., на која ги подготвуваа Предлог-измените на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во рамки на проектот „Иницијатива за предлог промени на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер“ планирано е до крајот на оваа година да се одржи јавна расправа по Предлог-измените на законот со сите заинтересирани страни, иматели на информации и здруженија на граѓани, како и тркалезна маса со пратениците од македонското Собрание, со цел подобрување на постапката за пристап до информациите.