Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината Гази Баба, во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор