Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Во периодот од 01 јануари 2010 г. до 20 фебруари 2011 година, за потребите на општина Охрид реализирани се 3 привремени вработувања преку Агенцијата за привремени вработувања ПРОСПЕКТ од Прилеп и 28 редовни вработувања во службите кои се под ингеренција на локалната самоуправа на општина Охрид.