Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Ве известуваме дека во Општина Чаир привремени вработувања преку агенцијата има 20 лица, а вработувања врз основа на Законот за државни службеници има 10 за период од 01.02.2010 година, до 20.02.2011 година.