Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Општина Чашка во периодот од 01.01.2010 година до 20.02.2011 година има реализирано 1 времено вработување преку Агенција за времено вработување и 2 редовни, согласно одредбите на Законот за Државни службеници.