Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Проект

Набљудување на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во областа на високото образование

Младински образовен форум (МОФ) преку имплементирање на проектот „Набљудување на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во областа на високото образование“ го промовира правото на слободниот пристап до информации во високообразовните институции.

Од јануари 2008 година МОФ поднесе вкупно 1097 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до трите државни универзитети, како и до 31 факултет во Република Македонија.
Во законскиот рок од 30 дена само 225 барања добиле целосен одговор. Загрижува податокот дека високообразовните институции молчеле на повеќе од 820 поднесени барања, што е 75% од вкупниот број на поднесени барања. Повеќе на www.mof.org.mk

Овој проект е финансиран и поддржан од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија.