Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 20 февруари 2011 до 20 март 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор на барање

Привремени вработувања – нема, а редовни вработувања реализирани во општина Дојран за период 20 февруари 2011 до 20 март 2011 година исто така нема.