Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информации

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 29 и 30 септември 2007 во Струга организираа втор напреден тренинг за адвокати кои ќе даваат бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 29 и 30 септември 2007 во Струга организираа втор напреден тренинг за адвокати кои ќе даваат бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. 16-те адвокати, членови на МЗМП, им даваат помош на граѓаните (барателите на информации) во составувањето на жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, како и ги застапуваат граѓаните пред суд, во случаите кога не им е дозволен пристап до бараните информации. Компонентата за бесплатната правна помош ја финансираат ФИООМ и Шведскиот Хелсиншки комитет.

Покрај адвокатите, кои ги разработуваа темите од Законот за управните спорови и Законот за општа управна постапка со домашните предавачи проф. д-р Борче Давитковски и доц. д-р Ана Павловска – Данева, на средбата свои излагања имаа и странските експерти за слободен пристап до информации Helen Darbishire, Access Info Europe (Шпанија) и Милена Делетиќ, МАНС (Црна Гора).