Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 05

Колку Македонски државјани и од која националност се иселени од РМ во 2006?

Одговор

Одговор

Агенцијата за иселеништво на РМ нема законски надлежности и овластувања, ниту пак располата со материјални и човечки ресурси за да води евиденција за иселениците од РМ.