Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 05

Број на покренати обвинителни акти поради вршење на кривични дела од областа на организираниот криминал во текот на 2006 и 2007 година, и колку од нив завршиле со правосилна осудителна пресуда, а колку со ослободителна, а колку се отфрлени како неосновани?