Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Колку изнесува висината на месечниот надомест на Јавните обвинители, Вишите јавни обвинители и ЈО на РМ и јавните обвинители од одделението за организиран криминал во 2007 година.

Барање | Известување | Одговор на барање

Известување

Поради вашиот израз „месечен надомест“ неможеме точно да утврдиме каква информација барате, поради што е потребно истиот израз да го прецизирате.

Одговор на барање

Платата на Јавните обвинители, Вишите јавни обвинители и Јавниот обвинител на РМ е утврдена со Закон за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и други избрани именувани лица во Републиката.