Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 07

Дали локалната заедница има изградено стратегија или план за спречување на одлевањето на високообразовниот млад кадар од Штип и ако има копија од неа?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Општината нема изградено стратегија или план за спречување на одлевањето на високообразовниот млад кадар на Штип.