Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 05

До каде е имплементацијата на стратегијата за локален економски развој, што е реализирано, што делумно осварено а што не?

 Барање