Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 04

Колкав процент од општинскиот буџет е планиран за капитални инвестиции?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Од буџетот за 2008 година 50% се планираните средства за капитални инвестиции.